Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.aphroditehoney.gr

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Ο παρών ιστότοπος (website) www.aphroditehoney.gr ανήκει στον ΑΝΑΤΟΛΙΩΤΗ ΧΡΗΣΤΟ με ΑΦΜ 148801692 , Δ.Ο.Υ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ που εδρεύει στο Πέτρινο Καρδίτσας, 43200, ΚΑΡΔΙΤΣΑ (εφεξής Επιχείρηση). Στο παρόν περιλαμβάνονται κατά τρόπο σαφή, ευκρινή και κατανοητό οι όροι χρήσης του παρόντος ιστότοπου και των υπηρεσιών και προϊόντων που παρέχονται μέσω αυτού. Οποιοιδήποτε άλλοι όροι αποκλείονται ρητώς. 

Η χρήση του δικτυακού τόπου www. aphroditehoney.gr διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Η χρήση του δικτυακού τόπου  www. aphroditehoney.gr συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων. 

2. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ο δικτυακός τόπος www. aphroditehoney.gr μπορεί, για οποιοδήποτε λόγο και χωρίς προειδοποίηση, να αλλάξει αυτούς τους Όρους αλλά θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να υποδείξει τις όποιες αλλαγές στους όρους αυτούς με μια ειδοποίηση στην αρχική σελίδα. Η συνεχής χρήση αυτής της ιστοσελίδας από την πλευρά των χρηστών μετά από την ημερομηνία ισχύος οποιωνδήποτε αλλαγών στους Όρους αυτούς θα εκλαμβάνεται ως αποδοχή από τους χρήστες των αλλαγών αυτών. 

Ενώ ο δικτυακός τόπος www. aphroditehoney.gr καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες για να συμπεριλάβει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες, δεν κάνουμε καμία δήλωση, άμεση ή έμμεση, ούτε δίνουμε καμία εγγύηση, άμεση ή έμμεση, όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που δίνονται στην παρούσα ιστοσελίδα και αποποιούμεθα κάθε ευθύνης για τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας ή άλλης ιστοσελίδας που συνδέεται με αυτήν και δεν παρέχουμε καμία εγγύηση, άμεση ή έμμεση, ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας θα είναι πάντα επίκαιρο, ασφαλές, χωρίς σφάλματα, θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των χρηστών και ότι τα αποτελέσματα που θα προέλθουν από την χρήση του θα είναι αξιόπιστα, ακριβή και χωρίς σφάλματα. Όλοι οι χρήστες συμφωνούν ότι κάθε πρόσβαση και χρήση της παρούσας ιστοσελίδας και κάθε ιστοσελίδας που συνδέεται με αυτήν, όπως και το περιεχόμενό τους, χρησιμοποιείται με δική τους ευθύνη. Ούτε ο δικτυακός τόπος www. aphroditehoney.gr  ούτε άλλο τρίτο μέρος που σχετίζεται με τη δημιουργία, την παραγωγή ή τη διακίνηση της παρούσας ιστοσελίδας ή άλλης ιστοσελίδας που συνδέεται με αυτήν φέρουν την παραμικρή ευθύνη για οποιεσδήποτε άμεσες, δευτερογενείς, επακόλουθες, έμμεσες ή άλλες πρόσθετες ή παρεπόμενες ζημίες που μπορεί να προκύψουν από την πρόσβαση, χρήση ή αδυναμία να χρησιμοποιήσετε την παρούσα ιστοσελίδα ή οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα συνδέεται με αυτήν, ή για λάθη ή παραλείψεις που υπάρχουν στο περιεχόμενό τους. Η χρήση πληροφοριών που λαμβάνονται ή αποθηκεύονται από ή μέσω αυτής της ιστοσελίδας έγκειται αποκλειστικά στην κρίση και αποτελεί ευθύνη του χρήστη. Ο χρήστης αποδέχεται ότι πρέπει να αξιολογεί το περιεχόμενο και ότι είναι υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου.  

Ρητά συνομολογείται διά της παρούσης ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά του ιστότοπου οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής παράβαση του επισκέπτη, αναλαμβάνει ο τελευταίος την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στη σχετική εγερθείσα διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσει τον ιστότοπό μας στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.

3. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου αυτής της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, όλων των εγγράφων, των αρχείων, των κειμένων, των εικόνων, των γραφικών, των εξαρτημάτων και του κώδικα που περιέχεται σε αυτό καθώς και την γενική εικόνα της ιστοσελίδας, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία του παρόντος δικτυακού  τόπου εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού κοινοτικού και διεθνούς δικαίου.

Όλα τα λογότυπα της www. aphroditehoney.gr  και τα εμπορικά σήματα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να αναπαραχθούν χωρίς την πρότερη έγγραφη συναίνεση της  www.aphroditehoney.gr

Εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά, η αντιγραφή για εμπορικούς σκοπούς, τροποποίηση ή αναπαραγωγή μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων αυτής της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε μορφή, που να βασίζεται σε αυτήν και / ή στο περιεχόμενό της, ή η ενσωμάτωση σε άλλες ιστοσελίδες, των συστημάτων ηλεκτρονικής ανάκτησης, απαγορεύεται. Κανένας σύνδεσμος (link) σε αυτή την ιστοσελίδα δεν μπορεί να συμπεριληφθεί σε οποιοδήποτε άλλη ιστοσελίδα χωρίς την πρότερη έγγραφη έγκριση της Επιχείρησης.

Ο χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη χρησιμοποιεί το www.aphroditehoney.gr:

α. Αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση με οποιοδήποτε τρόπο οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι ή μπορεί να κριθεί για οποιοδήποτε λόγο ανήθικο (προσβάλλει τα χρηστά ήθη, τις κοινωνικές αξίες, την ανηλικότητα κλπ) ή παράνομο ή, εν γένει, προσβάλλει, βλάπτει ή ζημιώνει την Επιχείρηση ή οποιονδήποτε τρίτο και τα έννομα αγαθά αυτών,

β. Αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση με οποιοδήποτε τρόπο οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται από συμφωνίες εμπιστευτικότητας), καθώς και οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων ή περιέχει κακόβουλο λογισμικό με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλισμικού υπολογιστών,

γ. Κάθε άλλη ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας,

δ. Οποιαδήποτε συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Με την επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματος της Επιχείρησης, οποιαδήποτε χρήση αντίθετη προς τα ανωτέρω δύναται να επιφέρει και διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς καμία ειδοποίηση. Ο χρήστης συμφωνεί ότι η διοίκηση, οι υπάλληλοι και οι συνεργάτες της Επιχείρησης δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε παράβαση των ανωτέρω υποχρεώσεων εκ μέρους του Χρήστη.

4. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Κάποια από τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας μπορεί να κατέχονται από τρίτα μέρη (πχ. άρθρα, δεδομένα ή αποσπάσματα) ή να υπάρχουν δεσμοί υπερκειμένου που οδηγούν σε ιστοσελίδες που κατέχονται από τρίτους, οι οποίοι έχουν την πλήρη ευθύνη (αστική ή ποινική) για την ασφάλεια, το σύννομο ή την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και των υπηρεσιών τους, αποκλεισμένης κάθε ευθύνης της Επιχείρησης. Η Επιχείρηση δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι χρήστες αυτής της ιστοσελίδας έχουν οποιοδήποτε δικαίωμα να χρησιμοποιούν το περιεχόμενο που κατέχεται από τρίτα μέρη και το οποίο είναι διαθέσιμο σε αυτή την ιστοσελίδα. Οι χρήστες πρέπει να λάβουν την άδεια από το τρίτο μέρος πριν από τη χρήση ή την αποθήκευση του εν λόγω περιεχομένου. Το περιεχόμενο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα δεν μπορεί να αλλάξει, όπως δεν μπορεί να αλλάξει οποιαδήποτε ειδοποίηση συγγραφέα ή ειδοποίηση πνευματικών δικαιωμάτων που εμφανίζονται σε αυτό χωρίς πρώτα να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες συναινέσεις.

5. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

H χρήση του λογισμικού που φορτώνεται (download) από αυτήν την ιστοσελίδα εναπόκειται αποκλειστικά στην κρίση και αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων από τον χρήστη, ο οποίος θα πρέπει να διασφαλίσει ότι το λογισμικό που φορτώνει (κάνει download) από αυτή την ιστοσελίδα στον προσωπικό του υπολογιστή είναι συμβατό με τον υπολογιστή και δεν περιέχει ιούς.

6. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Η Επιχείρηση επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αλλάξει ή να αποσύρει οποιοδήποτε μέρος ή ολόκληρη την ιστοσελίδα οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οποιεσδήποτε αλλαγές θα ισχύσουν από την επόμενη φορά που ο χρήστης θα επισκεφθεί την ιστοσελίδα. Οι χρήστες αυτής της ιστοσελίδας δεν δικαιούνται οποιαδήποτε αποζημίωση επειδή αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες που προσφέρονται από αυτήν.

7. Πολιτική Απορρήτου

Τελευταία ενημέρωση στις 01-Δεκ-2022

Ημερομηνία έναρξης ισχύος 01-Δεκ-2022

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τις πολιτικές του

ΜΕΛΙ ΑΦΡΟΔΙΤΗ,
ΠΕΤΡΙΝΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ,
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
43062,
Ελλάδα,
email: nfo@aphroditehoney.gr,
τηλέφωνο: +30 6984217711

σχετικά με τη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη των πληροφοριών σας που συλλέγουμε όταν  χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας ( https://aphroditehoney.gr ). (η υπηρεσία”). Με την πρόσβαση ή τη χρήση της  Υπηρεσίας, συναινείτε στη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη των πληροφοριών σας σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Εάν δεν συναινείτε στο ίδιο, μην αποκτήσετε πρόσβαση ή μην χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία.

Μπορούμε να τροποποιήσουμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς εσάς και θα δημοσιεύσουμε την αναθεωρημένη Πολιτική Απορρήτου στην Υπηρεσία. Η αναθεωρημένη Πολιτική θα τεθεί σε ισχύ 180 ημέρες από τη δημοσίευση της αναθεωρημένης Πολιτικής στην Υπηρεσία και η συνεχιζόμενη πρόσβαση ή χρήση της Υπηρεσίας μετά από αυτό το χρονικό διάστημα θα συνιστά αποδοχή της αναθεωρημένης Πολιτικής Απορρήτου. Επομένως, σας συνιστούμε να το κάνετε περιοδικά ελέγξτε αυτή τη σελίδα.

7.1 Πληροφορίες που συλλέγουμε:

Θα συλλέξουμε και θα επεξεργαστούμε τις ακόλουθες προσωπικές πληροφορίες σχετικά με εσάς:

 • Ονομα
 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
 • Κινητό
 • Διεύθυνση
 • Πληροφορίες πληρωμής
7.2 Πώς συλλέγουμε τις πληροφορίες σας:

Συλλέγουμε/λαμβάνουμε πληροφορίες για εσάς με τον ακόλουθο τρόπο:

 • Όταν ένας χρήστης συμπληρώνει τη φόρμα εγγραφής ή υποβάλλει με άλλο τρόπο προσωπικά στοιχεία
 • Αλληλεπιδρά με τον ιστότοπο
 • Από δημόσιες πηγές
7.3 Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας:

Θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Μάρκετινγκ/Προώθηση
 • Δημιουργία λογαριασμού χρήστη
 • Μαρτυρίες
 • Συλλογή σχολίων πελατών
 • Επεξεργασία πληρωμής
 • Υποστήριξη
 • Πληροφορίες διοίκησης
 • Στοχευμένη διαφήμιση
 • Διαχείριση παραγγελίας πελάτη
 • Προστασία τοποθεσίας
 • Επίλυση διαφοράς
 • Διαχείριση λογαριασμού χρήστη

Εάν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία σας για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, θα σας ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας και θα χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία σας μόνο όταν λάβουμε τη συγκατάθεσή σας και, στη συνέχεια, μόνο για το σκοπό (τους) για τον οποίο χορηγούμε τη συγκατάθεσή σας, εκτός εάν απαιτείται να κάνουμε διαφορετικά από νόμος.

7.4 Πώς μοιραζόμαστε τις πληροφορίες σας:

Δεν θα μεταφέρουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε κανένα τρίτο μέρος χωρίς να ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας, εκτός από περιορισμένες περιπτώσεις όπως περιγράφονται παρακάτω:

 • Διαφημιστική υπηρεσία
 • Google Analytics
 • Google fonts
 • Google maps
 • Υπηρεσίες ανάκτησης πληρωμών

Απαιτούμε από αυτά τα τρίτα μέρη να χρησιμοποιούν τις προσωπικές πληροφορίες που τους μεταφέρουμε μόνο για τον σκοπό για τον οποίο μεταφέρθηκαν και να μην το διατηρούν για περισσότερο από αυτό που απαιτείται για την εκπλήρωση του εν λόγω σκοπού.

Ενδέχεται επίσης να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για τα ακόλουθα: (1) για συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία, κανονισμό, δικαστική απόφαση ή άλλη νομική διαδικασία. (2) για να επιβάλλετε τις συμφωνίες σας μαζί μας, συμπεριλαμβανομένης αυτής της Πολιτικής Απορρήτου, ή (3) για να απαντήσετε σε ισχυρισμούς ότι η χρήση της Υπηρεσίας από εσάς παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων. Εάν η Υπηρεσία ή η εταιρεία μας συγχωνευθεί ή αποκτηθεί με άλλη εταιρεία, τα στοιχεία σας θα είναι ένα από τα περιουσιακά στοιχεία που μεταβιβάζονται στον νέο ιδιοκτήτη.

7.5 Διατήρηση των πληροφοριών σας:

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία μαζί μας για 90 ημέρες έως 2 χρόνια μετά τον τερματισμό των λογαριασμών τους από τους χρήστες ή για όσο διάστημα τα χρειαζόμαστε για να εκπληρώσουμε τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Ενδέχεται να χρειαστεί να διατηρήσουμε ορισμένες πληροφορίες για μεγαλύτερες περιόδους, όπως τήρηση αρχείων / αναφορά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή για άλλους νόμιμους λόγους όπως η επιβολή νομικών δικαιωμάτων, η πρόληψη της απάτης κ.λπ. (άμεσα ή έμμεσα), μπορεί να αποθηκευτεί επ’ αόριστον.

7.6 Τα δικαιώματά σας:

Ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία, μπορεί να έχετε δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης ή διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων ή λήψης αντιγράφου των προσωπικών σας δεδομένων, περιορισμού ή αντίρρησης στην ενεργό επεξεργασία των δεδομένων σας, να μας ζητήσετε να κοινοποιήσουμε (port) τα προσωπικά σας δεδομένα πληροφορίες σε άλλη οντότητα,
αποσύρετε οποιαδήποτε συγκατάθεση που μας παρείχατε για την επεξεργασία των δεδομένων σας, το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε νόμιμη αρχή και άλλα δικαιώματα που μπορεί να είναι σχετικά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Για να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα, μπορείτε να μας γράψετε στη διεύθυνση
info@aphroditehoney.gr.
Θα απαντήσουμε στο αίτημά σας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τις άμεσες επικοινωνίες μάρκετινγκ ή το προφίλ που πραγματοποιούμε για σκοπούς μάρκετινγκ, γράφοντάς μας στο info@aphroditehoney.gr.

Λάβετε υπόψη ότι εάν δεν μας επιτρέψετε να συλλέξουμε ή να επεξεργαστούμε τις απαιτούμενες προσωπικές πληροφορίες ή να αποσύρουμε τη συγκατάθεση για επεξεργασία των ίδιων για τους απαιτούμενους σκοπούς, ενδέχεται να μην μπορείτε να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες για τις οποίες ζητήθηκαν τα στοιχεία σας.

7.7 Cookies κ.λπ.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε αυτές και τις επιλογές σας σε σχέση με αυτές τις τεχνολογίες παρακολούθησης, δείτε παρακάτω.

7.8 Ασφάλεια:

Η ασφάλεια των πληροφοριών σας είναι σημαντική για εμάς και θα χρησιμοποιήσουμε εύλογα μέτρα ασφαλείας για να αποτρέψουμε την απώλεια, κακή χρήση ή μη εξουσιοδοτημένη αλλαγή των πληροφοριών σας υπό τον έλεγχό μας. Ωστόσο, δεδομένων των εγγενών κινδύνων, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απόλυτη ασφάλεια και, κατά συνέπεια, δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε ή να εγγυηθούμε την ασφάλεια οποιασδήποτε πληροφορίας μας μεταδίδετε και το κάνετε με δική σας ευθύνη.

7.9 Υπεύθυνος Παραπόνων / Προστασίας Δεδομένων:

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες ή ανησυχίες σχετικά με την επεξεργασία των πληροφοριών σας που είναι διαθέσιμες μαζί μας, μπορείτε να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Υπεύθυνο Παραπόνων στη διεύθυνση
ΜΕΛΙ ΑΦΡΟΔΙΤΗ,
ΠΕΤΡΙΝΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ,
email: info@aphroditehoney.gr.
Θα αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες σας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

8. Σύνδεσμοι με άλλες ιστοσελίδες

Η  ιστοσελίδα μας ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους με έναν αριθμό ιστοσελίδων οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν χρήσιμες πληροφορίες για τους επισκέπτες μας. Η παρούσα Δήλωση για το ιδιωτικό απόρρητο δεν έχει εφαρμογή στις ιστοσελίδες αυτές, και σας συνιστούμε να τις επισκέπτεστε απευθείας για να πληροφορηθείτε την δική τους πολιτική για το ιδιωτικό απόρρητο.

9. Δήλωση για το απόρρητο των ανηλίκων

Η ιστοσελίδα μας  απευθύνεται σε ενήλικο κοινό. Δεν συλλέγουμε προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες από κανέναν ο οποίος γνωρίζουμε ότι είναι κάτω των 18 ετών χωρίς την προηγούμενη επαληθεύσιμη συγκατάθεση του νομίμου εκπροσώπου του. Ο νόμιμος εκπρόσωπός του έχει το δικαίωμα, ύστερα από αίτημά του, να δει τι πληροφορίες δόθηκαν από τον ανήλικο και/ή να ζητήσει την διαγραφή τους.

10 Ενημέρωση της δήλωσης περί απορρήτου

Κατά διαστήματα η Επιχείρηση ενδέχεται να αναθεωρήσει το περιεχόμενο της δήλωσης περί απορρήτου στο διαδίκτυο. Οι αλλαγές αυτές θα εμφανίζονται αμέσως στην παρούσα σελίδα την οποία σας ζητούμε να επισκέπτεστε συχνά. Η συνεχόμενη χρήση  της ιστοσελίδας μας θα δηλώνει την συγκατάθεσή σας στη χρήση των καινούργιων στοιχείων της.

11. Πως να επικοινωνήσετε με την Επιχείρηση

Για να μας κάνετε ερωτήσεις ή εάν επιθυμείτε η Επιχείρηση να  αλλάξει ή να τροποποιήσει το προφίλ σας, παρακαλούμε να απευθυνθείτε στην ενότητα «Επικοινωνία» στη διεύθυνση info@aphroditehoney.gr είτε τηλεφωνικώς στο +306984217711. Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 – 18:00.

12. Πολιτική cookies

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 01-Δεκ-2022
Τελευταία ενημέρωση: 01-Δεκ-2022

Τι είναι τα cookies;

Αυτή η Πολιτική Cookies εξηγεί τι είναι τα cookies και πώς τα χρησιμοποιούμε, τους τύπους των cookies που χρησιμοποιούμε, δηλαδή τις πληροφορίες που συλλέγουμε χρησιμοποιώντας τα cookies και τον τρόπο χρήσης αυτών των πληροφοριών και τον τρόπο διαχείρισης των ρυθμίσεων cookie.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση μικρών κομματιών πληροφοριών. Αποθηκεύονται στη συσκευή σας όταν ο ιστότοπος φορτώνεται στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Αυτά τα cookies μας βοηθούν να κάνουμε τον ιστότοπο να λειτουργεί σωστά, να τον κάνουμε πιο ασφαλή, να παρέχουμε καλύτερη εμπειρία χρήστη και να κατανοούμε πώς λειτουργεί ο ιστότοπος και να αναλύουμε τι λειτουργεί και πού χρειάζεται βελτίωση.

Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies;

Όπως οι περισσότερες από τις διαδικτυακές υπηρεσίες, ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies πρώτου μέρους και τρίτων για διάφορους σκοπούς. Τα cookie πρώτου μέρους είναι κυρίως απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου και δεν συλλέγουν κανένα από τα προσωπικά σας δεδομένα.

Τα cookies τρίτων που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπό μας είναι κυρίως για την κατανόηση της απόδοσης του ιστότοπου, του τρόπου με τον οποίο αλληλεπιδράτε με τον ιστότοπό μας, διατηρώντας τις υπηρεσίες μας ασφαλείς, παρέχοντας διαφημίσεις που σχετίζονται με εσάς και γενικά παρέχοντάς σας έναν καλύτερο και βελτιωμένο χρήστη εμπειρία και βοηθήστε να επιταχύνετε τις μελλοντικές σας αλληλεπιδράσεις με τον ιστότοπό μας.

Τύποι Cookies που χρησιμοποιούμε
 
Διαχείριση προτιμήσεων cookie

Cookie Settings

Μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας για τα cookie ανά πάσα στιγμή κάνοντας κλικ στο παραπάνω κουμπί. Αυτό θα σας επιτρέψει να επισκεφτείτε ξανά το banner συναίνεσης cookie και να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας ή να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας αμέσως.

Επιπλέον, διαφορετικά προγράμματα περιήγησης παρέχουν διαφορετικές μεθόδους αποκλεισμού και διαγραφής cookies που χρησιμοποιούνται από ιστότοπους. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας για να αποκλείσετε/διαγράψετε τα cookies. Παρακάτω παρατίθενται οι σύνδεσμοι προς τα έγγραφα υποστήριξης σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης και διαγραφής cookies από τα μεγάλα προγράμματα περιήγησης ιστού.

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/32050

Safari: https://support.apple.com/en-in/guide/safari/sfri11471/mac

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox?redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored&redirectlocale=en-US

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/topic/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc

Εάν χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα περιήγησης ιστού, επισκεφτείτε τα επίσημα έγγραφα υποστήριξης του προγράμματος περιήγησής σας.

13. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ – NEWSLETTERS

Η Επιχείρηση μέσω τoυ διαδικτυακού της τόπου χρησιμοποιεί τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (e-mail), εφόσον έχετε δηλώσει τη συγκατάθεσή σας, για την διαφήμιση των προϊόντων και υπηρεσιών της. Διατηρείτε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα που τηρεί η Επιχείρηση και στα στοιχεία της συγκατάθεσής σας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κανονισμό ΕΕ 2016/679 και τον  σχετικό εφαρμοστικό Εθνικό Νόμο.

Η αποστολή ενημερωτικών δελτίων (newsletter) γίνεται μόνο στους χρήστες και στους συνδρομητές που έχουν επιλέξει να τα λαμβάνουν και είναι απόλυτα συμβατή τεχνικά με τους κανονισμούς αποστολής αλληλογραφίας.

Η Επιχείρηση παρέχει στους συνδρομητές της υπηρεσίας Newsletter τη δυνατότητα να διαγραφούν από τη λίστα παραληπτών. Όταν ένας συνδρομητής επιλέξει τη διαγραφή του από τις λίστες παραληπτών, τότε το email του διαγράφεται οριστικά. Τα e-mail των συνδρομητών της υπηρεσίας Newsletter χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το σκοπό αυτό και για κανέναν άλλο σκοπό. Τα newsletters τα οποία το κοινό λαμβάνει με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών (mailing lists) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της  Επιχείρησης και ως εκ τούτου προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων.

14. ΤΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Πιστωτική/χρεωστική κάρτα

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.aphroditehoney.gr συνεργάζεται με την Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ η οποία φροντίζει για την ολοκλήρωση της υπηρεσίας πληρωμής με πιστωτική/χρεωστική κάρτα. Αποδεκτές είναι όλες οι πιστωτικές/χρεωστικές κάρτες τύπου Maestro, Mastercard, Visa και American Express. 

Pay Pal

Το PayPal εκτελεί την επεξεργασία των πληρωμών για να ολοκληρωθεί η πώληση.

Αντικαταβολή

Μέσω του συγκεκριμένου τρόπου πληρωμής, πρέπει να καταβάλετε την αντίστοιχη αξία των εμπορευμάτων της παραγγελίας σας κατά την παραλαβή τους από την συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφορών. Η αντικαταβολή ισχύει μόνο για αποστολές προϊόντων εντός Ελλάδας. Οι πελάτες που επιλέγουν την αντικαταβολή ως τρόπο πληρωμής επωμίζονται επιπλέον το ποσό των 1.86€. Αυτό το επιπλέον ποσό προσαυξάνεται στο άθροισμα του τελικού ποσού των επιλεγμένων προϊόντων και των εξόδων αποστολής. 

Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.aphroditehoney.gr συνεργάζεται με τις Τράπεζες ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΕΘΝΙΚΗ και ΣΥΝΑΙΤΕΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ για την υπηρεσία πληρωμής μέσω τραπεζικής κατάθεσης. Εξοφλείστε την παραγγελία σας μέσω τραπεζικής κατάθεσης στους εξής λογαριασμούς:

ΠΕΙΡΑΙΩΣ – IBAN: GR13 0171 2470 0062 4714 7196 773

Όνομα δικαιούχου: ΑΝΑΤΟΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΘΝΙΚΗ – IBAN: GR92 0110 3970 0000 3976 8820 803

Όνομα δικαιούχου: ΑΝΑΤΟΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΥΝΑΙΤΕΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – IBAN: GR28 0890 0200 0030 2000 3216 900

Όνομα δικαιούχου: ΑΝΑΤΟΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Στην περίπτωση που αποφασίσετε να πληρώσετε με κατάθεση χρημάτων στον τραπεζικό μας λογαριασμό θα πρέπει να ακολουθήσετε την αντίστοιχη επιλογή στην συμπλήρωση της παραγγελίας σας και ακολούθως να καταθέσετε το ακριβές ποσό στον παραπάνω λογαριασμό. Επίσης, για να επισπεύσετε την αποστολή της παραγγελίας σας φροντίστε να αποστείλετε το αποδεικτικό κατάθεσης με e-mail στο info@aphroditehoney.com.

Προσοχή: Κατάθεση ποσού από οποιαδήποτε άλλη τράπεζα πέρα από τις αναφερόμενες πιο πάνω συνεπάγεται και έξοδα συναλλαγής, τα οποία και θα επιβαρύνουν εξολοκλήρου τον αγοραστή. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις ο αγοραστής οφείλει να επιλέξει την πλήρη επιβάρυνση του με τα έξοδα τόσο της δικής του τράπεζας όσο και τα οποιαδήποτε άλλα έξοδα προκύψουν πέραν του ποσού της αγοράς όπως αυτό εμφανίζεται στην παραγγελία του. Αντίστοιχα σε επιστροφή ποσού χρημάτων σε οποιαδήποτε άλλη τράπεζα ο αγοραστής επιβαρύνεται όλων των εξόδων της διατραπεζικής συναλλαγής. Σε παρόμοιες περιπτώσεις που ο ανωτέρω όρος δεν είναι κατανοητός και προς αποφυγή χρεώσεων παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την Επιχείρηση μας πριν να προχωρήσετε σε οποιαδήποτε εκταμίευση ποσού για την αγορά.

15. ΤΡΟΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Οι αποστολές εξυπηρετούνται με την εταιρεία ταχυμεταφορών SPEEDEX και αποστέλλονται σε όλη την Ελλάδα.

Τα έξοδα αποστολής/αντικαταβολής που επιβαρύνουν τον αγοραστή του προϊόντος είναι σύμφωνα με τον ακόλουθο τιμοκατάλογο και υπολογίζονται αυτόματα κατά την διάρκεια καταχώρησης της παραγγελίας.

 

Βάρος* / Υπηρεσία

Τελική τιμή

Από 0 έως 2.5kg

3.99€

Από 2.51kg έως 3.5kg 

4.99€

Από 3.51kg έως 4.5kg

5.99€

Από 4.51kg και πάνω

6.99€

Αντικαταβολή 

1.86€

Προς απομακρυσμένες/δυσπρόσιτες περιοχές

1.24€

* Οι τιμές του βάρους ανταποκρίνονται σε τιμές καθαρού βάρος όπως αυτές προβάλλονται στο κατάστημα www.aphroditehoney.gr.

Οι παραγγελίες άνω των 60€ δεν επιβαρύνονται με έξοδα αποστολής. Οι παραγγελίες δεν περιλαμβάνουν έξοδα αποστολής/αντικαταβολής στην περίπτωση πληρωμής με αυτό τον τρόπο.

Σε περίπτωση επιστροφής χρημάτων στον πελάτη π.χ. από αλλαγή γνώμης τότε αυτός θα επιβαρυνθεί από τα ανωτέρω έξοδα αποστολής/αντικαταβολής ακόμη και αν αυτά αρχικά δεν του είχαν καταλογιστεί από αγορά προϊόντος άνω των 60€. Τα έξοδα αυτά υπολογίζονται σύμφωνα με τον παρακάτω τιμοκατάλογο εις διπλούν καθώς περιλαμβάνουν την πληρωμή για την αρχική αποστολή/αντικαταβολή αλλά και για την επιστροφή. Τα έξοδα αποστολής και επιστροφής ΔΕΝ μπορείτε να τα διαμορφώσετε με δική σας εταιρεία ταχυμεταφορών. 

Σε περίπτωση αποστολής στο εξωτερικό παρακαλούμε να επικοινωνήσετε προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τα κόστος αποστολής ενώ σας υπενθυμίζουμε ότι για εκτός Ελλάδας αποστολές δεν παρέχουμε  δυνατότητα αντικαταβολής.

ΠΟΤΕ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΕΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ.

Όλες οι παραγγελίες μας εξυπηρετούνται και αποστέλλονται εντός 1-2 εργάσιμων ημερών. 

Οι παραγγελίες μας παραδίδονται σε 1 ή 2 εργάσιμες ημέρες σε όλη την ηπειρωτική Ελλάδα και σε 2 ή 3 ημέρες σε νησιωτικές και δυσπρόσιτες περιοχές.

Παρακαλούμε να ελέγχετε πάντα την ποιότητα του προϊόντος κατά την παραλαβή ώστε να μην έχει υποστεί φθορά κατά την αποστολή. Σε τέτοια περίπτωση ενημερώστε μας άμεσα και μην το παραλάβετε από τον μεταφορέα.

Το κατάστημα μας εγγυάται την ποιότητα του προϊόντος πριν αποστολή του.

16. ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

Υπαναχώρηση πριν την Παραλαβή του Εμπορεύματος

 1. Πριν την αποστολή/παραλαβή του Εμπορεύματος – Η ακύρωση είναι δυνατή με αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@aphroditehoney.gr ή με τηλεφωνική επικοινωνία στο τηλέφωνο ( +30) 6984217711 (ώρες επικοινωνίας σύμφωνα με το ωράριο εργασίας της Επιχείρησης). Μετά την ακύρωσή, η Επιχείρηση θα προχωρήσει στη διαδικασία επιστροφής σε έκαστο εξ υμών άτοκα του ποσού που τυχόν έχετε καταβάλει. 
 2. Η επιστροφή θα γίνει είτε με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού σας, είτε με πίστωση της πιστωτικής / χρεωστικής σας κάρτας, αναλόγως των μέσων πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή σας, εκτός κι αν ρητώς συμφωνήσετε διαφορετικά μέσω email που θα αποστέλλεται στο info@aphroditehoney.gr. Εάν γίνει με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού σας, θα σας παρακαλούσαμε να μας ενημερώσετε μέσω email και συγκεκριμένα στο info@aphroditehoney.gr για τον αριθμό λογαριασμού σας (IBAN), την τράπεζα που διατηρείτε τον λογαριασμό και το όνομα του δικαιούχου όπως αυτό αναφέρεται στο βιβλιάριο.  

Ενίοτε μπορεί να υπάρξει καθυστέρηση στην πίστωση της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας που μπορεί να οφείλεται στην τράπεζα. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας είτε ηλεκτρονικά στο e-mail info@aphroditehoney.gr και στο τηλέφωνο ( +30) 6984217711 (ώρες επικοινωνίας σύμφωνα με το ωράριο εργασίας της Επιχείρησης), εάν δεν έχετε λάβει την πίστωσή σας εντός 14 ημερολογιακών ημερών.

 Υπαναχώρηση μετά την Παραλαβή του Εμπορεύματος

 1. Μετά την αποστολή/παραλαβή του Εμπορεύματος –Ως εγγεγραμμένος χρήστης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και εφόσον είστε φυσικό πρόσωπο (καταναλωτής) που καταρτίζει την πώληση για προσωπική χρήση κι όχι για την εξυπηρέτηση της ατομικής σας δραστηριότητας (εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελματική), τότε έχετε τη δυνατότητα να επιστρέψετε τα πωληθέντα Εμπορεύματα αζημίως (εξαιρουμένων των εξόδων αποστολής/επιστροφής (courier, μεταφορική, ή άλλο μέσο), που αναλαμβάνετε εσείς, εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των Εμπορευμάτων. Υυποχρεούστε όμως να μας ανακοινώσετε το λόγο για τον οποίο επιθυμείτε την επιστροφή των Εμπορευμάτων,. Για την άσκηση του ως άνω δικαιώματος για υπαναχώρηση, ο/η πελάτης/αγοραστής θα πρέπει να αποστείλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@aphroditehoney.gr. Συγκεκριμένα, εάν ο πελάτης επιθυμεί να επιστρέψει ολόκληρη ή μέρος της παραγγελίας του/της, οφείλει να αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@aphroditehoney.gr όπου επικοινωνεί όλα τα παρακάτω: 
  1. το ονοματεπώνυμο του πελάτη
  2. το αίτημα για επιστροφή προϊόντων 
  3. τον αριθμό παραγγελίας
  4. λίστα με τα παραγγελθέντα Εμπορεύματα που επιθυμεί να επιστρέψει  
  5. εάν επιθυμεί επιστροφή χρημάτων ή αντικατάσταση με άλλο προϊόν. 

Διευκρινίζεται ότι η άσκηση του ως άνω δικαιώματος (αποστολή του αιτήματος και του/των Εμπορεύματος/ων) θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο εντός των ως άνω δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών (απόδειξη ημερομηνίας αποστολής: η σφραγίδα του courier ή του ταχυδρομείου ή σε κάθε άλλη περίπτωση, η ημερομηνία παραλαβής του του/των Εμπορεύματος/ων).

ΠΡΟΣΟΧΗ! Έχετε το δικαίωμα για υπαναχώρηση μετά την παραλαβή του εμπορεύματος μόνο εφόσον τα προϊόντα/υποπροϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε βρίσκονται στην κατάσταση που παραλήφθηκαν από τον αγοραστή/χρήστη, πλήρη και χωρίς φθορές καθώς και η συσκευασία τους να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το/τα Εμπόρευμα/τα (να συμφωνεί με τους κωδικούς της Επιχείρησης) και να είναι σε άριστη κατάσταση, συμπεριλαμβανομένης της άθικτης ταινίας ασφαλείας που εξασφαλίζει ότι τα προϊόντα δεν έχουν ανοιχτεί.

 1. Στην περίπτωση που ασκήσετε το ως άνω δικαίωμα υπαναχώρησης εντός της ως άνω αναφερομένης αποκλειστικής προθεσμίας των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε οποιοδήποτε άλλο Εμπόρευμα ίσης αξίας με το τίμημα του αρχικά επιλεγέντος Εμπορεύματος. Στην περίπτωση αυτή, η Επιχείρηση μας θα σας αποστείλει σχετικό επιβεβαιωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) σχετικά με το υποβληθέν αίτημά σας. Η Επιχείρηση μας θα επεξεργαστεί το αίτημά σας προς αντικατάσταση του επιλεγέντος Εμπορεύματος εντός μίας (1)εργάσιμης ημέρας και στην περίπτωση της αντικατάστασης, θα σας αποστείλει το νέο Εμπόρευμα εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αποστολής του ως άνω επιβεβαιωτικού ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.
 2. Στην περίπτωση κατά την οποία θελήσετε να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης εντός της ως άνω αναφερομένης αποκλειστικής προθεσμίας των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του/των Εμπορεύματος/των και εφόσον δεν επιθυμείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε άλλο Εμπόρευμα ίσης αξίας με το τίμημα του/των αρχικά επιλεγέντος/ων Εμπορεύματος/των και το Εμπόρευμα/τα επιστραφεί/ούν στην Επιχείρηση υπό τους ως άνω όρους και προϋποθέσεις εντός δεκατεσσάρων (14) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους/των, η Επιχείρηση θα προχωρήσει στη διαδικασία επιστροφής σε έκαστο εξ υμών άτοκα του ποσού που έχει καταβάλει εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής από την Επιχείρηση του επιστραφέντος/ων Εμπορεύματος/των. Η Επιχείρηση δικαιούται να αναστείλει-παρακρατήσει την επιστροφή του τιμήματος μέχρι να λάβει πίσω το/τα Εμπόρευμα/τα.
 3. Στην περίπτωση που έχετε προμηθευτεί από την Επιχείρησή μας, www.aphroditehoney.gr, πολυσυσκευασία προϊόντων ή πακέτο που εμπεριέχει περισσότερα από ένα προϊόντα μπορείτε να προβείτε σε υπαναχώρηση σύμφωνα με τους παραπάνω όρους μόνο εάν η πολυσυσκευασία ή πακέτο προϊόντων επιστραφεί στο ακέραιον και εφόσον όλα τα υποπροϊόντα βρίσκονται στην κατάσταση που παραλήφθηκαν από τον αγοραστή/χρήστη, πλήρη και χωρίς φθορές καθώς και η συσκευασία τους να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το/τα Εμπόρευμα/τα (να συμφωνεί με τους κωδικούς της Επιχείρησης) και να είναι σε άριστη κατάσταση, συμπεριλαμβανομένης της άθικτης ταινίας ασφαλείας που εξασφαλίζει ότι τα προϊόντα δεν έχουν ανοιχτεί.
 4. Εάν προβείτε σε αγορά προϊόντων σε έκπτωση και επιθυμείτε την επιστροφή/αντικατάστασή τους, πραγματοποιείται επιστροφή του χρηματικού ποσού ίδιο με αυτό που έχετε καταβάλει κατά την αγορά των προϊόντων και όπως αυτό αναγράφεται στο νόμιμο παραστατικό πώλησης (τιμολόγιο/απόδειξη). Ο παραπάνω όρος ισχύει ακόμη και αν η τιμή του/των προϊόντος/ντων που αγοράστηκαν σε προσφορά, επανέλθει στην αρχική τους αξία.  
 5. Η επιστροφή μπορεί να γίνει είτε με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού σας, είτε με πίστωση της πιστωτικής / χρεωστικής σας κάρτας. Εάν γίνει με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού σας, θα σας παρακαλούσαμε να μας ενημερώσετε μέσω email και συγκεκριμένα στο info@aphroditehoney.gr για τον αριθμό λογαριασμού σας (IBAN), την τράπεζα που διατηρείτε τον λογαριασμό και το όνομα του δικαιούχου όπως αυτό αναφέρεται στο βιβλιάριο. Για λόγους ασφαλείας ο δικαιούχος του αριθμού λογαριασμού πρέπει να είναι το ίδιο πρόσωπο το οποίο αναγράφεται στην απόδειξη / τιμολόγιο αγοράς για το Εμπόρευμα που μας έχετε επιστρέψει. Ενίοτε μπορεί να υπάρξει καθυστέρηση στην πίστωση της πιστωτικής σας κάρτας που μπορεί να οφείλεται στην τράπεζα. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας είτε ηλεκτρονικά στο e-mail info@aphroditehoney.gr και στο τηλέφωνο ( +30) 6984217711 (ώρες επικοινωνίας: 9:00 – 18:00, Δευτέρα έως Παρασκευή), εάν δεν έχετε λάβει την πίστωσή σας εντός 14 ημερολογιακών ημερών .

Ελαττωματικά Εμπορεύματα

 1. Η Επιχείρηση λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο ώστε όλα τα Εμπορεύματα (ανεξαρτήτως είδους) να συσκευάζονται ειδικά και προσεκτικά προκειμένου να φτάσουν σε εσάς χωρίς φθορές και διατηρώντας αναλλοίωτη την ποιότητά τους. Επίσης η Επιχείρηση γνωρίζει ότι ανάμεσα στα Εμπορεύματα περιλαμβάνονται και εύθραυστα ή/και ευαίσθητα είδη και για το λόγο αυτό λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα (σε συνεργασία και με τους μεταφορείς της) ώστε τα είδη αυτά να αποστέλλονται εντός ειδικών συσκευασιών ώστε τα προϊόντα και η ποιότητά τους να προστατεύονται πλήρως από τυχόν φθορές κατά την μεταφορά τους ή/και την αποθήκευσή τους. Σε πολύ σπάνιες, όμως, περιπτώσεις υπάρχει κίνδυνος κάποιο από τα Εμπορεύματα να φθαρεί κατά την αποστολή του σε εσάς (π.χ. σπάσιμο γυάλινης συσκευασίας). Για τον λόγο αυτό και ανεξαρτήτως του ως άνω δικαιώματός σας για υπαναχώρηση το οποίο δεν θίγεται, σας καλούμε να ελέγχετε τα προϊόντα κατά την παραλαβή τους.
 2. Σε περίπτωση που παραλάβετε το Εμπόρευμα χωρίς να εκφράσετε κάποια συγκεκριμένη επιφύλαξη σημαίνει ότι έχετε παραλάβει ανεπιφύλακτα το Εμπόρευμα από την Επιχείρηση. Σε περίπτωση όμως που διαπιστώσετε ότι υπάρχουν φθορές ή/και κάποιο ελάττωμα στο προϊόν, τότε δεδομένης της ευθύνης της Επιχείρησης για πραγματικά ελαττώματα σύμφωνα με τα άρθρα 534 επ. του ΑΚ, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε επικοινωνώντας μαζί μας στο τηλέφωνο του κέντρου εξυπηρέτησης πελατών της Επιχείρησης ( +30) 6984217711 (ώρες επικοινωνίας: 9:00 – 18:00, Δευτέρα έως Παρασκευή) ή/και στο info@aphroditehoney.gr δηλώνοντάς μας αν επιθυμείτε να σας αποσταλεί νέο εμπόρευμα προς αντικατάσταση ή αν επιθυμείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας προς υπαναχώρηση. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας προς υπαναχώρηση η επιστροφή των καταβληθέντων χρημάτων μπορεί να γίνει είτε με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού σας, είτε με πίστωση της πιστωτικής / χρεωστικής σας κάρτας, αναλόγως τον τρόπο της αρχικής καταβολής του χρηματικού αντίτιμου. Εάν γίνει με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού σας, θα σας παρακαλούσαμε να μας ενημερώσετε μέσω email και συγκεκριμένα στο info@aphroditehoney.gr για τον αριθμό λογαριασμού σας (IBAN), την τράπεζα που διατηρείτε τον λογαριασμό και το όνομα του δικαιούχου όπως αυτό αναφέρεται στο βιβλιάριο. Για λόγους ασφαλείας ο δικαιούχος του αριθμού λογαριασμού πρέπει να είναι το ίδιο πρόσωπο το οποίο αναγράφεται στην απόδειξη / τιμολόγιο αγοράς για το Εμπόρευμα που μας έχετε επιστρέψει. Ενίοτε μπορεί να υπάρξει καθυστέρηση στην πίστωση της πιστωτικής σας κάρτας που μπορεί να οφείλεται στην τράπεζα. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας εάν δεν έχετε λάβει την πίστωσή σας εντός 14 ημερών. 
 3. Σε περίπτωση που τα Εμπορεύματα που παραλάβατε είναι ελαττωματικά, τότε δικαιούστε να ζητήσετε την αντικατάστασή τους με το ίδιο ή με άλλο εμπόρευμα της αρεσκείας σας ή  άτοκη επιστροφή των χρημάτων που έχουν καταβληθεί, υπό τον όρο ότι θα αποστείλετε την σχετική ηλεκτρονική εντολή (το αίτημα προς επιστροφή) το αργότερο εντός 14 ημερών από την παραλαβή. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το αγνό και απαστερίωτο μέλι ενδέχεται να κρυσταλλώσει πλήρως ή μερικώς. Η κρυστάλλωση του μελιού αποτελεί φυσικό φαινόμενο και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί ελάττωμα του προϊόντος. Εάν το προϊόν μελιού που προμηθευτήκατε από την Επιχείρησή μας κρυσταλλώσει και επιθυμείτε να επανέλθει στην προηγούμενη, ρευστή σύστασή του, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο info@aphroditehoney.gr για να σας δώσουμε οδηγίες και συμβουλές για το πως μπορείτε να το επαναρευστοποιήσετε χωρίς να αλλοιώσετε την ποιότητά του και τα θρεπτικά του συστατικά. 

Διαδικασία Υπαναχώρησης / Επιστροφής Εμπορευμάτων

 1. Η διαδικασία για την επιστροφή των Εμπορευμάτων που έχετε παραγγείλει από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα μας, www.aphroditehoney.gr είναι απλή και πραγματοποιείται έπειτα από ηλεκτρονική επικοινωνία στο info@aphroditehoney.gr. Συγκεκριμένα, εάν ο πελάτης επιθυμεί να επιστρέψει ολόκληρη ή μέρος της παραγγελίας του/της, οφείλει να αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@aphroditehoney.gr όπου επικοινωνεί όλα τα παρακάτω: 
  1. το ονοματεπώνυμο του πελάτη
  2. το αίτημα για επιστροφή προϊόντων 
  3. τον αριθμό παραγγελίας
  4. λίστα με τα παραγγελθέντα Εμπορεύματα που επιθυμεί να επιστρέψει  
  5. εάν επιθυμεί επιστροφή χρημάτων ή αντικατάσταση με άλλο προϊόν. 
 2. Σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται επιστροφή ή/και αντικατάσταση προϊόντος/ντων θα πρέπει τα Εμπορεύματα να βρίσκονται στην κατάσταση που παραλήφθηκαν από τον αγοραστή/χρήστη, πλήρη και χωρίς φθορές και η συσκευασία τους να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το/τα Εμπόρευμα/τα (να συμφωνεί με τους κωδικούς της Επιχείρησης) και να είναι σε άριστη κατάσταση, συμπεριλαμβανομένης της άθικτης ταινίας ασφαλείας που εξασφαλίζει ότι το προϊόν δεν έχει ανοιχτεί. 
 3. Στην περίπτωση που έχετε προμηθευτεί από την Επιχείρησή μας, www.aphroditehoney.gr, πολυσυσκευασία προϊόντων ή πακέτο που εμπεριέχει περισσότερα από ένα προϊόντα μπορείτε να προβείτε σε υπαναχώρηση σύμφωνα με τους παραπάνω όρους μόνο εάν η πολυσυσκευασία ή πακέτο προϊόντων επιστραφεί στο ακέραιον και εφόσον όλα τα υποπροϊόντα βρίσκονται στην κατάσταση που παραλήφθηκαν από τον αγοραστή/χρήστη, πλήρη και χωρίς φθορές καθώς και η συσκευασία τους να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το/τα Εμπόρευμα/τα (να συμφωνεί με τους κωδικούς της Επιχείρησης) και να είναι σε άριστη κατάσταση, συμπεριλαμβανομένης της άθικτης ταινίας ασφαλείας που εξασφαλίζει ότι τα προϊόντα δεν έχει ανοιχτεί.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν προβείτε σε αγορά προϊόντων σε έκπτωση και επιθυμείτε την επιστροφή/αντικατάστασή τους, πραγματοποιείται επιστροφή του χρηματικού ποσού ίδιο με αυτό που έχετε καταβάλει κατά την αγορά των προϊόντων και όπως αυτό αναγράφεται στο νόμιμο παραστατικό πώλησης (τιμολόγιο/απόδειξη). Ο παραπάνω όρος ισχύει ακόμη και αν το/τα προϊόν/ντα που αγοράστηκαν σε προσφορά, πωλούνται πλέον στην αρχική τους τιμή.  

17. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Η προστασία προσωπικών δεδομένων διέπεται από τις αρχές  του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 και τον σχετικό εφαρμοστικό Εθνικό Νόμο.

Οποιοσδήποτε εκ των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετος προς την ισχύουσα νομοθεσία, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Η Επιχείρηση δύναται να συνάψει συμφωνία για την ανάθεση των υποχρεώσεών της σε κατάλληλο τρίτο πρόσωπο. Όλες οι κοινοποιήσεις πρέπει να γίνονται εγγράφως δια χειρός ή μέσω ταχυδρομείου.

Οι παραπάνω όροι αποτελούν την πλήρη συμφωνία με την Επιχείρηση, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει ή να διαγράφει όλους τους όρους του παρόντος, χωρίς καμία προειδοποίηση. Η τροποποίηση ή ανανέωση θα ισχύει από την στιγμή που θα ενημερωθεί σχετικά το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή.